Čišćenje DPF filtera

DPF je kratica za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filter čestici koja je u proizvodnji automobila obavezna od 2009. godine, mada je neki proizvođači na svojim vozilima imaju i godinama ranije.
Kao što mu i samo ime kaže, radi se o filteru koji je namijenjen dizelskim motorima, a postao je standardna komponenta kako bi vozila ispunila Euro 5 standard. Naime, potrebno je smanjiti emisije štetnih plinova koje se emitiraju sagorijevanjem dizela za čak i do 80 posto.

DPF filter pripada u sustav za smanjenje štetnih plinova i u sustav izbacivanja štetnih plinova iz vozila te mu je funkcija da zarobljava čestice čađe koje bi se inače ispustile iz automobila. Svaki filter, kako bi dobro radio i vršio optimalno filtriranje, potrebno je redovito čistiti kako ne bi došlo do zagušenja motora.

Ukoliko se konstantno ignorira lampica DPF filtera, njegova zapušenost može doseći i visokih 75 posto te se može upaliti i lampica koja signalizira grešku na motoru, a također može doći i do većih kvarova na samom motoru ukoliko se dugo ignorira problem.

Uz sve ovo treba znati da skraćenica DPF u sebi već sadrži riječ ‘filter’ tako da, kada mi kažemo DPF filter zapravo ponavljamo ‘filter’ dva puta. Osim toga, kod nas se više uvriježila francuska skraćenica za taj dio, a glasi FAP.

Životni vijek DPF-a ili FAP-a, kako god ga zvali, jednak je životnom vijeku automobila ukoliko se o njemu dobro skrbimo. Međutim, ako ga trebamo promijeniti, to može postati veoma skupa investicija te može koštati i kao polovina vrijednosti automobila. Stoga je redovita regeneracija ovog filtera nešto što vaše vozilo zasigurno treba, bilo da to radi vaš automehaničar ili vi. A budući da on smanjuje izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, korak je kojeg svakako trebamo učiniti u pozitivnom smjeru.