Servis autoplinske instalacije

Redovito servisiranje plinske instalacije, neovisno o klasičnom servisiranju motora, važno je za performanse, potrošnju i trajnost motora. Uz funkciju pročišćavanja treba osigurati da plinsko napajanje bude uvijek ispravno i podešeno. Velika je greška ‘zaboraviti’ na servis, jer se čini da sve dobro radi. Zbog nečistoća u plinu dolazi do taloženja katrana i parafina u isparivaču i brizgaljkama, koje otežava protok plina i osiromašuje smjesu.

‘Mali’ servis plinskog sustava radi se svakih 10.000 km, neovisno od redovitog servisa motora. U pravilu se mijenjaju filteri plinske i tekuće faze te provjerava tlak i količina plina ( podešavanje mape).Provjerava se plinopropusnost, sapunicom u sprayu I elektronskom napravom za provjeru plinopropusnosti-njuškalom, te se vrši vizualmna kontrola cijelog plinskog sustava. Trošak iznosi 200 do 500 kn, što se kompenzira nižom potrošnjom i boljim performansama. ‘Veliki’ servis’ se radi po potrebi, osim izmjene filtara, uključuje servis isparivača i izmjenu seta membrana s brtvama,te reparaciju plinskih injektora. trošak je 1000 do 1500 kn.

Važno:

BRIZGALJKE ZA PLIN

uz čisti LPG i redovito servisiranje traju koliko i instalacija. Po potrebi čiste se i mijenjaju samo ulošci injektora

CURENJE PLINA

provjerava se ‘njuškalom’ na svim spojevima i priključcima svakih 10.000 km. Male iscurene količine neće izazvati eksploziju, ali povećavaju potrošnju plina

CURENJE TEKUĆINE ZA HLAĐENJE

koja grije isparivač provjerava se na 10.000 km, jer ako curi motor će ostati bez hlađenja i može se uništiti

TLAK ISPARIVAČA

provjerava se svakih 10.000 km, jer u slučaju zaprljanja nastaje veliki pad tlaka koji smanjuje protok i osiromašuje smjesu

FILTAR TEKUĆE FAZE

kod elektroventila treba zamijeniti svakih 10.000 do 20.000 km, ovisno o tipu uređaja. Treba temeljito očistiti priključke

SERVIS ISPARIVAČA

koji jamči ispravnu smjesu, nužan je svakih 30.000 do 50.000 km, kad se mijenjaju membrane, ventili i brtve te čiste kanali i pokretni dijelovi regulatora

ČIŠĆENJE BRIZGALJKI

i podešavanje na 30.000 do 50.000 km, u tekućini ili ultrazvučnoj kupki, kako bi distribucija po cilindrima bila ravnomjerna

FILTAR PLINOVITE FAZE

izmijenite svakih 10.000 km, jer vlaga, katran, parafin  i ostale nečistoća otežavaju protok i uništavaju brizgaljke plina

ELEKTRO INSTALACIJU

s osiguračima treba provjeriti na 50.000 km, jer o tome ovisi rad brizgaljki i uređaja za doziranje te ispravnost cijelog sustava

Obratite nam se sa povjerenjem